ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า เจ้าพนักงานธุรการ

ผลการค้นหาคำว่า เจ้าพนักงานธุรการ

เพิ่มเติมในชุดที่สามหลังจากที่ได้อัพเดทไปแล้วสองชุดสำหรับตัวอย่างแนว ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2559 แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนัก


แนวข้อสอบกรมชลประทาน,เจ้าพนักงานธุรการ,พร้อมเฉลย,2558,2559 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี หลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ความรู้ด้านหลักการชลประทาน ดินเกี่ยวข้องกับการชลประทานอย่างไร น้ำ


แนวข้อสอบกรมชลประทาน,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานจัดหาที่ดิน,ช่างเครื่องกล,2559 รวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน เพิ่มเติมแนวข้อสอบความรู้ด้านหลักการชลประทาน มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช สภาพแวดล้อม ต่องานด้านชลประทาน น้ำเพื่อประโยชน์ต่องานชลประทาน ดินเกี่ยวข้องกับการชลประทานอย่างไร แถมท้ายด้วยแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจัดหาที่ดินความรู้เ


แนวข้อสอบกรมที่ดิน,เจ้าพนักงานธุรการ,พร้อมเฉลย,2558 เปิดสอบกรมที่ดินในปี 2558 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆมาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน อาทิวัฒนธรรม


แนว,ข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ,2558 กลับมาเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตรเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ทางเว็บไซต์ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆ ในวันนี้มีเนื้อหาของแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร และ แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร เหมาะสำหรับผู้โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด